Pen Llyn wedding photography [Non a Sion]

Share

Llongyfarchiadau mawr i Non a Sion, a priododd yn mis Awst yn Eglwys Bryncroes ym Mhen Llŷn, gan ddilyn mewn marcî yn rardd Fferm Bodgaeaf Isaf! Roedd mam Non wedi gwario oriau ar y rardd a’r marcî ag roedd o’n amlwg bod oedd llwyth o gariad wedi mynd i fewn i drefnu fo. Mi roedd o’n diwrnod llawn chwerthin, dagrau, haul a chariad ag dwi’n mor falch fy mod i ‘di cal y cyfrifoldeb o ddal y cyfan. Dyma jysd ‘chydig bach o luniau or diwrnod, ‘Joiwch! 🙂 x

Geiriau caredig:

“Mae o wedi bod yn bleser mynd trwy’r lluniau briodas efo’r teulu. Mae pawb wedi gwirioni yn lan hefo nw. Ti wedi llwyddo i ddal momentau sbeshial drwy gydol y dydd a wedi llwyddo i neud ni gyd ail-fyw y diwrnod wrth fynd drwyddyn nhw”

 

Leave a Reply